Περιμετρικοί συναγερμοί

Περιμετρικοί συναγερμοί

Περιμετρικοί συναγερμοί αφορούν την κάλυψη εξωτερικών  χώρων σε ένα κτίριο  μια κατοικία ενός περιφραγμένου χώρου.

σε περίπτωση παραβίασης του καλυπτόμενου χώρου θα ενεργοποιηθεί  το σύστημα συναγερμού.

Για την περιμετρική κάλυψη του σπιτιού σας χρησιμοποιούνται δέσμες υπερύθρων ραντάρ εξωτερικού χώρου.

Οι δέσμες υπερύθρων δεν επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες.

Οι δέσμες υπερύθρων συναγερμού είναι κατάλληλες για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για κάλυψη
από 30, 60, 100, 150 έως και 250 περιμετρικοί συναγερμοίμέτρα.
Διαθέτουμε νέες σειρές δεσμών συναγερμών ασφαλείας υπερύθρων
ικανές να καλύψουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών περιμετρικής επιτήρησης.
Oι δέσμες αυτές ξεχωρίζουν για την ολοκληρωμένη ασφάλεια και προστασία,
την αξιοπιστία τους και την πολύ προσιτή τους τιμή.