Περιμετρική προστασία αφορά την κάλυψη εξωτερικών  χώρων σε ένα κτίριο  μια κατοικία ενός περιφραγμένου χώρου.

είτε πρόκειται για διαμέρισμα ανοίγματα (παράθυρα, μπαλκόνια ) είτε για περίφραξη αποθήκης, εργοστασίου.

Στόχος τους είναι ο εντοπισμός του επίδοξου διαρρήκτη προτού αυτός εισέλθει στον προστατευόμενο χώρο.

Περιμετρική προστασίαΟ περιμετρικός συναγερμός για την προστασία ενός χώρου επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση εξωτερικών ανιχνευτών ( Radar ) η δέσμες υπερύθρων

που είναι κατάλληλες  για εξωτερικούς χώρους για την πλήρη κάλυψη τις κατοικίας σας

η του επαγγελματικού σας χώρου
Διαθέτουμε νέα τεχνολογία στην περιμετρική προστασία αποτελούμενη συνήθως από δέσμες υπερύθρων  ασφαλείας,

ικανές να καλύψουν ένα μεγάλο αριθμό εφαρμογών περιμετρικής κάλυψης
Oί δέσμες αυτές ξεχωρίζουν για την ολοκληρωμένη ασφάλεια προστασία  την αξιοπιστία τους και την πολύ προσιτή τους τιμή.